szept II

cichy dźwięk czegoś będącego w stałym, jednostajnym ruchu

W wieczór słychać w zaroślach szept ciągnącej słomki (XI)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Słuchem