szef

zwierzchnik kierujący jakimś zespołem; też: dowódca

więc z panem Józefem Grabowskim, który teraz jest rejmentu szefem [...] Polowaliśmy sobie na małego źwierza (VII). List od Fiszera, który był natenczas szefem Sztabu armiji polskiej pod księciem Józefem (X). W istocie - odpowiedział młody szef szwadronu - Mam w drugiej kompaniji wąsate straszydło (XII) Z obecnych zaś tylko szef szwadronu, Dwernicki, I dowódca plutonu, porucznik Różycki, Potrafili obracać tym żelaznym drągiem (XII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Wola ↔ Władza; wola skierowana na drugą osobę ↔ Władza, komenda, rozkaz