szanowny

godny szacunku

Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy Stryjaszka, Podkomorstwo i szanowne damy (I). We dworze żadna izba nie ma obszerności Dostatecznej dla tylu, tak szanownych gości (I) staruszek szanowny Wesoły był nadzwyczaj i bardzo rozmowny (IV) Oba szanowni ludzie (IV)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Moralność ↔ Reputacja, honor-wstyd