swar

kłótnia

Telimena, znudzona zbyt długimi swary, Chciała wyjść na dziedziniec, lecz szukała pary (II) Zatem wszczynały się swary O różnych taratatki kształtach i czamary (IV). Sędzia przerwał swary (XII) O tem że dumać na paryskim bruku, Przynosząc z miasta uszy pełne stuku, Przeklęstw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, Za poznych żalów, potępieńczych swarów! (Epilog)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Stosunki społeczne ↔ Komunikacja interpersonalna