stryczek I

pętla na szyję

Młody Sak wpadł do kurniku I z drabinek, stryczkami łowiąc, ciągnie z góry Kogutki i szurpate i czubate kury (VIII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Zajęcia i zawody ↔ Informacje ogólne (Zajęcia i zawody) ↔ Narzędzia ogólnie