strona VI

punkt, miejsce, ku któremu lub od którego coś zmierza lub ku któremu coś jest zwrócone

Wojski stary od izby do izby przechodził, Po obu stronach oczy roztargnione wodził (II) Tadeusz z drugiej strony kszak ziela rozchylał (III) rapier, z tyłu za nim wyciągniony, Długim, czarnym swym końcem chwiał się w różne strony (X). Pan głowę wstrząsnął, rękę ku bramie wyciągnął W stronę, gdzie stałeś, i krzyż w powietrzu naznaczył (X) I poglądają z trwogą ku zachodniej stronie, Jakby z tej strony miał się objawić cud jaki, I uważają z trwogą wracające ptaki (XI). Bitwa! gdzie? w której stronie? (XI) Soplicowo leżało tuż przy wielkiej drodze, Którą od strony Niemna ciągnęli dwaj wodze (XI)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Przestrzeń