strojny II

pięknie ozdobiony

A tam się czerwieniły wrzosiste pagórki, Strojne w brusznice jakby w koralów paciorki (IV). Stał ułan jak słonecznik w błyszczącym kołpaku Strojnym blachą złocistą i piórem koguta (XI)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Potrzeby istoty ludzkiej ↔ Odzież ↔ Ozdoby i dodatki