starszyzna

ludzie starsi pozycją społeczną, w wojsku: zwierzchnicy wyżsi rangą

Starszyzna, przy stoliku małym zgromadzona, Mówiła o sposobach nowych gospodarskich (II) Okropnie razi Moskwę, starszyznę wybiera (IX)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Klasy społeczne