stanowisko I

miejsce wykonywania jakiejś czynności

Już ze stanowiska Jeden za drugim zmyka i w puszczę się wciska (IV) Choć Wojski stanowiska na koniu obiegał [...] Nie było rady! (IV)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Przestrzeń