spostrzec

zobaczyć

Oglądała się wkoło, lecz nic nie spostrzegła (III) Gdy kota spostrzegły [...] za nim pobiegły (IV)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Pięć zmysłów i ich funkcjonowanie ↔ Wzrok