smutny II

pogrążony w smutku

Czy zdrów? dlaczego smutny? (V) W Soplicowie domowi i goście, po kłótni Wczorajszej wstali z siebie nieradzi i smutni (VI).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Uczucia ↔ Stany ducha ↔ Radość-smutek