smutny I

wyrażający bolesne uczucia

Godna, by o cię bronią walczyli rycerze, Byś została romansów heroiną smutnych! (III) Odgłos nie smutny wcale ani pogrzebowy, Jak się Hrabiemu zdało, owszem, obiadowy (III). Już zaczęły żniwiarki swą piosnkę zwyczajną, Jak dzień słotny ponurą, tęskną, jednostajną, Tem smutniejszą, że dźwięk jej w mgłę bez echa wsiąka (VI)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Uczucia ↔ Okazywanie i skutki okazywania uczuć