smaczny

mający dobry smak

ten wzrostem skromniejszy I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy (III)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Smakiem