smaczno

z wielkim apetytem

Rykow jadł smaczno, mało wdawał się w rozmowę (I)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Potrzeby istoty ludzkiej ↔ Wyżywienie ↔ Informacje ogólne (Wyżywienie)