skrzydlaty II

ptasi

Słysząc to nocni stróże pytają w obawie, Skąd w królestwie skrzydlatem tyle zamieszania, Jaka burza te ptaki tak wcześnie wygania (XI).

Wszechswiat ↔ Zwierzęta ↔ Ptaki ↔ Informacje ogólne (Ptaki)