skory

chętny do czegoś

Ma za złe (tak się zmienił jednego wieczora), Że Telimena zbytnie do zalotów skora (V) Gdy inna szlachta była, zwyczajem powstania, Burzliwa i nieźmiernie skora do wieszania (VIII).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Chęć