skonfederowany

zorganizowany jako konfederacja

I skonfederowane Mazowieckie Stany Wyrzeką uroczyście przyłączenie Litwy (X). On umyślnie trąca Wciąż tę zdradziecką stronę, melodyję zmąca, Coraz głośniej targając akord rozdąsany, Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany (XII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Ustrój państwowy