skinienie

ruch głową lub ręką na znak czegoś

Podkomorzy pochwałą rzeczy nie przerywał, Ale częstym skinieniem głowy potakiwał (I). Sędzia milczał, on jeszcze skinieniem przyzwalał (I) on zwierza obaczył I rąk skinieniem swoje rozkazy tłumaczył (II). Znajdziesz wybawiciela - odtąd twem skinieniem, Jak rządzisz sercem mojem, tak rządź mym ramieniem (III).

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Ruchy i postawa ↔ Ruchy ciała skierowane na siebie