siostra II

córka tych samych rodziców w stosunku do innej córki lub syna

I Dowejko się z siostrą Domejki ożenił, Domejko pojął siostrę szwagra, Dowejkównę (IV)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Struktura społeczeństwa ↔ Rodzina, pokrewieństwo ↔ Rodzina, potomstwo