siewki

(Charadriiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes.

[Strzelec] na siewki idąc, przy koniu się kryje (III)

Wszechswiat ↔ Zwierzęta ↔ Ptaki ↔ Ptactwo łowne