sierota II

człowiek opuszczony, osamotniony

Już nikt z was pomóc nie chce biednemu sierocie! (VII) To nic, żem tobą zajęta Wzgardziła Asesora, Hrabię i Rejenta, Żeś mnie uwiódł i teraz porzucasz sierotę, To nic! (VIII) Bóg nie błogosławił Związkowi temu i mnie sierotą zostawił (X) Kolego - rzekł - jeżeli ustąpisz mnie żony I dziecka, to zostaniesz przez resztę żywota Bardzo samotny, stary, wdowiec i sierota! (XII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Liczba, ilość