siedzenie

to, na czym się siedzi; też: miejsce siedzące

Miejsca wkoło są siedzeniem dziewic, Na które mógłby spójrzeć bez wstydu królewic (I) Przypomniał, że za pierwszym na miejsce wejrzeniem Odgadnął zaraz, czyim miało być siedzeniem (I). Telimena zrywa się z siedzenia (V) Poduszeczka z rubrontu wyścieła siedzenie (XI)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Ruchy i postawa ↔ Ruchy ciała skierowane na siebie