sieczka

drobno pocięte słoma, siano itp., służące jako pasza

A jeśli Maciej w pomoc da mi swą Rózeczkę, To my we dwóch, Sopliców tych porzniem na sieczkę (V). Pamiętają i swoi, i nieprzyjaciele Jego damaskowaną krzywą karabelę, Którą piki i sztyki rzezał na kształt sieczki (VI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Rolnictwo, hodowla zwierząt, ogrodnictwo ↔ Rolnictwo ↔ Śianokosy