serce V

przedmiot lub rysunek mający kształt spłaszczonego stożka, zwróconego podstawą ku górze

Słońce w otwór, co śród okienicy Wyrżnięty był w kształt serca, wpadło do ciemnicy (IV) Spojrzał w okno, o dziwy! w promieni przezroczu, W owem sercu, błyszczało dwoje jasnych oczu (IV)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Kształt