sejm

zjazd, zgromadzenie członków warstwy rządzącej

Szlachta ciągnęła kufy z piwnicy na pasach, Sproszona na sejm albo sejmik powiatowy (II) Zapewne Pan o moim słyszał Scyzoryku, Sławnym na każdym sejmie, targu i sejmiku (II) Ścigałem ich na sejmach, zajazdach, jarmarkach (II) Jenereł Podolskich Ziem, przejezdżał z Wołynia [...] na sejm do Warszawy (VIII) Sejm potwierdzi (XII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Rząd, administracja