rzewny

będący objawem wielkiego wzruszenia

Sędzia i Robak na ziemi Klęczeli objąwszy się i łzami rzewnemi Płakali (VIII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Uczucia ↔ Okazywanie i skutki okazywania uczuć