rym II

utwór literacki napisany wierszem rymowanym

Wszak lipa czarnolaska, na głos Jana czuła, Tyle rymów natchnęła! (IV) Skomponował go rymem podoficer młody (XII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Literatura piękna ↔ Utwory literackie, gatunki, formy