rura

lufa broni palnej

Łotr jeszcze do góry Wzniesioną trzymał strzelbę, jeszcze dym szedł z rury! (II) Oni bez obawy Stoją w kroku, na źwierza wytknęli flint rury Jako dwa konduktory w łono ciemnej chmury (IV) A co? - krzyknął Asesor, kręcąc strzelby rurą - A co, fuzyjka moja? (IV) To mi to po szlachecku, prawie rura w rurę (IV). Chcecie strzelać się, rury oparłszy na brzuchy? (IV)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Wojna ↔ Broń