rubelek

zob. rubel

Jeśli chcesz, Sędzio, żeby to uszło na sucho, Za każdą głowę tysiąc rubelków gotówką. Tysiąc rubelków, Sędzio, to ostatnie słówko (IX).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Handel, finanse