rozlanie

wylewanie czegoś na zewnątrz

Nasza wyprawa przecież krwi rozlanie wróży (V)

Wszechswiat ↔ Ziemia ↔ Woda ↔ Wody śródlądowe