robotnik

pracownik najemny wykonujący pracę fizyczną

Słońce, Jego robotnik, kiedy znidzie z nieba, Czas i ziemianinowi ustępować z pola (I)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Zajęcia i zawody ↔ Różne zajęcia i zawody