robota I

rezultat czyjejś pracy, czyjegoś działania

Ja - rzekł Asesor - stawię [...] smycz tkany, jedwabny, którego robota Równie cudna jak kamień, co się na nim świeci (II). Tu pokazywał strzelbę przedziwnej roboty (IV) W środku na snopie zboża ekonom usiadłszy, Nudzi się, kręci głową, roboty nie patrzy (VI) Różne stąd wnioski tworzył stojący przy płocie Cywun, co przyszedł zdawać sprawę o robocie (VIII) Ja niegdyś darowane od księcia Sanguszki Stawiłem w zakład moje prześliczne obróżki, Jaszczurem wykładane, z kolcami ze złota, I utkaną z jedwabiu smycz, której robota Równie droga jak kamień, co się na niej świeci (XI).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Działanie ↔ Wynik