retor

uczeń najwyższej klasy w szkole jezuickiej

Ledwiem słyszał o jego życiu hajdamackiem, Siedząc wtenczas retorem w jezuickiej szkole (VI)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Oświata i edukacja narodowa ↔ Organizacja