reszta

to, co pozostaje z całości po oddzieleniu od niej jakiejś części

W cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli, A resztę rozdzielono między wierzycieli (I). Takie były zabawy, spory w one lata Śród cichej wsi litewskiej, kiedy reszta świata We łzach i krwi tonęła (I) Pod nim błyszczała w kratach reszta szyb wybitych (II) [Sędzia] Jakby lękał się reszty mowy (III) pono z Podkomorzym Zagaimy swatostwo i resztę ułożym (III)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Relacja, tryb, wartość ↔ Relacja