rekuza

odrzucenie przez kobietę propozycji małżeństwa

Wstyd, boby powiedziano, żem mścił się rekuzy! (X)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Struktura społeczeństwa ↔ Rodzina, pokrewieństwo ↔ Ślub