rektor

osoba kierująca wyższą uczelnią

Ksiądz Poczobut, człek sławny, był obserwatorem I całej Akademiji naonczas rektorem, Przecież w końcu katedrę i teleskop rzucił (VIII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Oświata i edukacja narodowa ↔ Organizacja