rdza

brunatnoceglasta, porowata warstwa tworząca się na przedmiotach z żelaza i stali pod wpływem wilgoci

Woda tych studni sklni się, plamista rdzą krwawą (IV).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy fizyczne i chemiczne