rakieta

dawny pocisk armatni

Znowu biegał po izbie, dymem gęsto buchał, Podobny do szmermelu albo do rakiety (IX).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Wojna ↔ Broń