pusty II

pozbawiony wartości lub istotnego znaczenia

Tylko ostrzegam, byśmy wolności nie dali Pustej i słownej tylko, jako za Moskali (XII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Relacja, tryb, wartość ↔ Wartość