publiczny

dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości

Robak z panem Sędzią radzą o rzeczy publicznej (treść Księgi Szóstej) Dyskusyje publicznej sprawie nie zaszkodzą (VII). Lud prosty, choć w publiczne nie mieszał się rady, Zgadnął zaraz, że ogon ów jest wróżbą zdrady (VIII).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Stosunki społeczne ↔ Zycze spółeczne