przyjaciel II

osoba, którą mówiący darzy swoim zaufaniem, sympatią, szacunkiem

A ja w śmiech, bo mnie uczył mój przyjaciel Maro, Że skóra źwierza nie jest lada jaką miarą (IV).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Uczucia ↔ Uczucia skierowane na innych ↔ Sympatia, antypatia