przydomek

nadana komuś dodatkowa nazwa, charakterystyczna dla danej osoby

By rozeznać się wpośród takiej mieszaniny, Brali różne przydomki, od jakiej zalety Lub wady, tak mężczyźni, jako i kobiety. Mężczyznom czasem kilka dawano przydomków Na znak pogardy albo szacunku spółziomków (VI) Dobrzyńskich naśladując, inna szlachta bliska Brała również przydomki, zwane imioniska (VI). Potem z siedemset dziewięćdziesiąt czwartym rokiem Odmieniwszy przydomek, ochrzcił się Zabokiem (VI)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Struktura społeczeństwa ↔ Rodzina, pokrewieństwo ↔ Chrzciny