przydatek

dodatek

Często chłopi talara w przydatku dostali (II)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Liczba, ilość