przeszkoda

to, co utrudnia lub uniemożliwia zrealizowanie czegoś

Hrabia jeszcze chwilę w miejscu bawił. Śmiejąc się i klnąc razem tej nagłej przeszkodzie (II) Sam dobrowolnie ślubny swój zrywając wieniec I biegąc serca swego doświadczać w przeszkodach Zmiennych losów i w krwawych wojennych przygodach (X).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Działanie ↔ Czynniki pozytywne i negatywne