przedni

o łapach zwierza: znajdujący się na przodzie

I przedniemi łapami to drzewa korzenie, To pniaki osmalone, to wrosłe kamienie Rwał (IV) Rozprzestrzenił szeroko przednie krzyżem łapy (IV) Wstaje na wpół, na przednich nogach się opiera (XI)

Wszechswiat ↔ Zwierzęta ↔ Czworonogi ↔ Informacje ogólne (Czworonogi)