proch II

pył, okruszyny, drobne szczątki czegoś

ja, com był junakiem, Spuściłem głowę, kwestarz, zwałem się Robakiem, Że jako robak w prochu...(X)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy fizyczne i chemiczne