prawo II

zespół norm życia zbiorowego, sformułowanych i znanych ogółowi obywateli

Załośnie było widzieć wyżółkłych młokosów [...] Głoszących nowe wiary, prawa, toalety (I). A my, czy to będziemy spod prawa wyjęci (VII) choć powiesz do prawa, Cóż wygrasz (XI) I oddam los włościanów pod prawa opiekę (XII). Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa (XII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Prawo procesowe ↔ Legislacja