prawdziwie

naprawdę, zgodnie z rzeczywistością

Z radością zważa dziecka żywość i urodę (Bo prawdziwie kochała swą wychowanicę) (V). Bogate szlify, mina prawdziwie ułańska I wąsik poczerniony, i bródka hiszpańska (XI).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Sądzenie ↔ Prawda, fałsz