powstanie

zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności

Francuzi uderzają z przodu?... A gdyby z tyłu zrobić powstanie narodu? (VI) Wnuków, prawnuków będzie Jagiełłów stolica Wskazywać palcem, mówiąc: oto jest Soplica, Z tych Sopliców, co pierwsi zrobili powstanie! (VI) A jenerał Dąbrowski wpada do Poznania I cesarski przynosi rozkaz: do powstania! (VII) Naprzód: dlaczego mamy przedsiębrać powstanie? (VII) skoro pojmiem władzę, Z niej powstania istotę, duch, cel wyprowadzę (VII).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Wojna ↔ Fazy wojny