powicie

niemowlęctwo

Też same widzi sprzęty, też same obicia, Z któremi się zabawiać lubił od powicia (I) ! Urodzony w niewoli, okuty w powiciu, Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu (XI).

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Życie ludzkie ogólnie: narodziny, fazy życia, śmierc